بیمه عمر دی چیست و چه شرایطی دارد؟

بیمه عمر دی
۳.۳
(۴)

سرمایه گذاری بلند مدتی که از طریق بیمه نامه های عمر شکل می‌گیرد در صورتی که با آگاهی کامل انتخاب و تهیه شود می‌تواند نتیجه بسیار عالی برای همه به همراه داشته باشد. انتخاب شرکت بیمه و مقایسه جدول های بیمه عمر و پوشش های این بیمه نامه همواره از دغدغه‌های فکری همه بیمه گذاران می‌باشد. شرکت بیمه دی خدمات بیمه‌ای را از سال ۱۳۸۳ در زمینه رشته های مختلف بیمه‌ای ارائه می‌کند که در طول چند سال گذشته طرح‌های مختلف بیمه ای را مخصوصا در بیمه‌های عمر ارائه کرده که موضوع بررسی امروز ما در این نوشته است که در ادامه به بررسی پوشش‌ها و شرایط بیمه عمر دی خواهیم پرداخت.


 

طرح‌های بیمه عمر و سرمایه گذاری دی

 • بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری بیمه دی
 • بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح خانواده بیمه دی
 • بیمه عمر ساده زمانی بیمه دی
 • بیمه عمر  مانده بدهکار(ساده زمانی با سرمایه نزولی) بیمه دی
 • بیمه عمر تلفیقی بیمه دی
 • بیمه عمر با برگشت حق‌ بیمه (طرح پژواک)
 • بیمه عمر با برگشت حق بیمه (طرح موج)

 

۱- بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری بیمه دی

این طرح بیمه‌ای نسبت به سایر طرح های بیمه‌ای کامل تر بوده و در کنار سرمایه گذاری پوشش‌های کاملی را به بیمه گذاران خود ارائه می‌کند. پوشش های طرح جامع عمر و سرمایه گذاری، به عنوان جامع‌ترین پوشش های بیمه های عمر دی هستند که در بخش بعد این پوشش‌ها کامل بیان شده‌اند.

 

۲- طرح بیمه عمر خانواده

طرح های بیمه عمر دی

در این طرح بیمه‌ای افرادی که دارای نسبت خانوادگی هستند می‌توانند از این طرح بیمه ای استفاده کنند. در طرح بیمه عمر خانواده یک نفر به عنوان بیمه شده اصلی  بوده و سایر افراد بیمه شده با پرداخت حق بیمه جداگانه می‌توانند علاوه بر پوشش فوت به هر علت از همه پوشش‌های اضافی این بیمه نامه با توجه به سن و حق بیمه پرداختی استفاده نماید و در کنار پوشش‌های بیمه‌ای سرمایه گذاری بیمه ای نیز برای آن‌ها شکل می‌گیرد.  همه پوشش‌ها و شرایط بیمه عمر  برای فرد بیمه شده که بیمه عمر خانواده دارد برقرار می‌باشد.


بیشتر بدانید: چرا بیمه عمر پاسارگاد؟


۳- بیمه عمر ساده زمانی بیمه دی

در این طرح بیمه ای اگر فرد بیمه شده به علت بیماری یا حادثه فوت نماید سرمایه فوت به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود و اگر فرد بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه در قید حیات باشد هیچ مبلغی به وی بازپرداخت نمی‌شود، شرکت بیمه دی علاوه بر پوشش فوت، پوشش‌های دیگری از قبیل پوشش فوت ناشی از حادثه، پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه، هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه، پوشش بیماری های خاص نیز برای فرد بیمه شده همانند شرایط بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری دی ارائه می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم مطلب بیمه عمر زمانی چیست را مطالعه کنید.

 

۴- بیمه مانده بدهکار (ساده زمانی با سرمایه نزولی)

این بیمه نامه برای افرادی می باشد که وامی را از بانک‌ها و موسسات مالی تهیه کرده باشد، در این بیمه نامه اگر فرد بیمه شده قبل از پایان مدت بازپرداخت وام فوت نماید ، پرداخت بقیه اقساط به عهده بازماندگان نبوده و شرکت بیمه بازپرداختی اقساط به بانک یا سایر موسسات مالی را انجام می‌دهد.  قیمت این بیمه نامه بر اساس سن فرد بیمه شده ،مبلغ اصل وام و مدت بازپرداخت وام تعیین می‌گردد. از جمله مزایای داشتن این بیمه نامه می‌توان به آرامش خاطری که برای فرد و خانواده وی ایجاد می‌شود ، اطمینان موسسات مالی از بازپرداخت کامل وام‌هایی که فرد داده شده  حتی در صورت فوت فرد بیمه شده می‌باشد. شرایط بیمه عمر مانده بدهکار بیمه دی به قرار زیر است:

 • سن افراد بیمه شده برای داشتن این بیمه نامه باید بین ۱۸ تا ۶۵ سال باشد
 • مدت بیمه نامه برابر با مدت بازپرداخت وام می‌باشد
 • حق بیمه این بیمه  نامه به صورت یکجا باید پرداخت شود
 • حداکثر سرمایه وامی که می‌تواند تحت پوشش این بیمه نامه باشد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان می‌باشد

 

۵- بیمه عمر تلفیقی بیمه عمر دی

بیمه نامه تلفیقی در واقع بیمه نامه عمر و حوادث است که به صورت گروهی از سوی سازمان‌ها و شرکت های بزرگ برای کارمندان شرکت‌ها برقرار می‌باشد. در این بیمه نامه فرد بیمه شده برای ۱۰ سال اول بیمه نامه تحت پوشش بیمه عمر، حادثه، نقص عضو ناشی از حادثه به مدت ۲۴ ساعت شبانه روز در مقابل حوادثی که ناشی از کار و حوادث رانندگی و … می‌باشد.

علاوه بر پوشش حوادث، در صورت فوت فرد بیمه شده سرمایه مشخص شده در بیمه نامه به ذینفعان وی پرداخت می‌شود. میزان سرمایه پرداختی بر اساس نوع خسارت متفاوت می‌باشد و بر اساس حقوق و مزایای پرداختی برای ۵ ماه آخر از ماه‌های اشتغال به کار بیمه شده نزد بیمه گذار می‌باشد. سایر شرایط به شرح ذیل است:

 • درصورت فوت بیمه شده به هر علت ۴۰ برابر میانگین حقوق و مزایای حق بیمه ماه های قبل از فوت
 • در صورت فوت ناشی از حادثه به علت غیر موارد کاری برابر با ۵۰ برابر میانگین حقوق و مزایای حق بیمه  ماه‌های قبل
 • در صورت نقص عضو دائم و کامل ناشی از حادثه ۶۰برابر میانگین حقوق و مزایای قبل از حادثه
 • در صورت نقص عضو جزئی ناشی از حادثه در صدی از مبلغ غرامت نقص عضو کامل و دائم بر اساس جدول شرکت بیمه دی به فرد بیمه شده پرداخت می‌شود

 

۶- بیمه عمر با برگشت حق‌ بیمه (طرح پژواک)

یکی از انواع بیمه‌های عمر انفرادی طرح پژواک بیمه دی است که در این طرح شرکت بیمه دی متعهد می‌شود که اگر فرد بیمه شده در طول مدت داشتن این بیمه نامه به علت حادثه فوت نماید سرمایه فوتی را به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌کند، اما اگر فرد بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه در قید حیات باشد هیچ مبلغی به وی بازپرداخت نمی‌شود و این بیمه نامه پوشش دیگری به جز فوت به علت حادثه را ندارد.


حتما بخوانید: بهترین بیمه عمر از نظر مردم و بیمه مرکزی


 

۷- بیمه عمر با برگشت حق بیمه (طرح موج)

از دیگر طرح های بیمه های انفرادی بیمه عمر دی طرح موج است که شرکت بیمه دی متعهد می‎‌شود که اگر فرد بیمه شده در طول مدت داشتن بیمه نامه به هر علت فوت نماید سرمایه فوت به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌نماید و اگر فرد بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه در قید حیات باشد نیز حق بیمه با کسر مالیات و عوارض به بیمه گذار پرداخت می‌شود.


بیشتر بدانید: طرح چترا بیمه البرز جیست؟


 

۸- بیمه کمک هزینه تحصیلی بیمه عمر دی

بیمه کمک هزینه تحصیلی بیمه عمر دی

یکی از انواع بیمه نامه‌های انفرادی بیمه تامین هزینه‌های تحصیلی و دانشگاهی برای فرزندان می‌باشد. این بیمه نامه برای تامین هزینه‌های تحصیلی می‌تواند کمک مناسبی برای همه خانواده‌ها باشد. بیمه کمک هزینه تحصیلی بیمه دی علاوه بر پوشش بیمه‌ای فوت به هر علت، سرمایه مشخص شده‌ای را برای تامین هزینه‌های تحصیلی فرزندان شان دریافت نمایند. میزان کمک هزینه قابل پرداخت ۵ برابر سرمایه فوت به هر علت می‌باشد که سقف مشخص شده برای این طرح برابر ۲۰۰ میلیون تومان می‌باشد. حتما مطلب بیمه عمر فرزندان و کودکان را مطالعه نمایید.


 

پوشش‌های بیمه عمر دی

۱- پوشش فوت به هر علت

میزان این پوشش بر اساس حق بیمه پرداختی و سن فرد بیمه شده محاسبه می‌شود. میزان سرمایه فوت به هر علت  ۱ تا ۲۵ برابر حق بیمه سالانه سال اول بیمه نامه محاسبه شده و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. که در صورت فوت بیمه  شده در هر سال بیمه ای برابر با سرمایه فوت درج شده در جدول بیمه عمر همان سال به همراه اندوخته بیمه نامه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود. بیمه گذار می‌تواند سرمایه فوت را به میزان ۵، ۱۰، ۱۵یا ۲۰ درصد افزایشی انتخاب کند تا سرمایه بیمه نامه مبلغ قابل توجهی در سال‌های آینده شود. این نکته را فراموش نکنید که حداکثر سرمایه فوت قابل ارائه برای بیمه شدگان کمتر از ۱۶ سال حداکثر ۱۵ برابر حق بیمه سال اول می تواند تعیین شود.


بیشتر بدانید: با بیمه عمر آسیا آشنا شوید


 

۲- پوشش فوت در اثر حادثه

اگر فرد بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید سرمایه فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هر علت به همراه اندوخته بیمه نامه تا زمان فوت به ذینفعان بیمه پرداخت می‌شود. سرمایه فوت ناشی از حادثه ضریبی از سرمایه فوت به هر علت  بوده و می تواند به دلخواه بیمه گذار سرمایه تا ۳ برابر سرمایه فوت به هر علت بوده و بیمه دی این پوشش را برای افراد بالای ۴ سال ارائه می‌کند.

 

۳- پوشش بیماری‌های خاص

یکی از پوشش‌هایی که فرد بیمه شده می‌تواند در بیمه عمر دی داشته باشد پوشش بیماری‌های این بیمه نامه است که برای ۵ بیماری تحت پوشش از قبیل انواع سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی، پیوند اعضای اصلی بدن و جراحی باز قلب ارائه می‌شود. میزان این پوشش برابر با ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت به فرد بیمه شده پرداخت می‌شود. سن فرد بیمه شده برای استفاده از این بیمه نامه باید بین ۴ تا ۶۰ سال باشد.

 

۴- پوشش هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

در اثر حادثه ممکن است خسارتی برای فرد بیمه شده پیش بیاید که هزینه پزشکی برای فرد داشته باشد، با داشتن این پوشش هزینه های پزشکی تا ۱۰ درصد سرمایه فوت حادثی تا سقف ۲۰ میلیون تومان به فرد پرداخت می شود. برای استفاده از این پوشش فرد بیمه شده باید سن بالای ۴ سال داشته باشد.

 

۵- پوشش  نقص عضو دائم ناشی از حادثه

در این پوشش شرکت بیمه دی متعهد است که اگر فرد بیمه شده در طول مدت داشتن بیمه عمر به علت حادثه نقص عضو شده یا ازکارافتاده شود ۱۰۰ برابر سرمایه فوت حادثی به فرد بیمه شده پرداخت می‌شود. این پوشش نیز برای افراد بالای ۴ سال پرداخت می‌شود.

 

۶- پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر ازکارافتادگی

درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده ناشی از حادثه و یا بیماری و بیمه گذار ناشی از حادثه پس از حذف پوشش های اضافی از سال جدید بیمه‌ای، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه بیمه نامه تا پایان مدت بیمه نامه معاف می‌شود حتی اگر نحوه پرداخت حق بیمه عمر شما به صورت افزایشی باشد نیز معاف از پرداخت می‌گردد. برای استفاده از این پوشش، فرد بیمه شده باید سن ۱۸ تا ۶۰ سال داشته و شاغل باشد.


 

طرح روزی ۵۰۰ تومان بیمه دی چیست؟

طرح روزی ۵۰۰ تومان بیمه دی

یکی از طرح‌های منحصر به فرد شرکت بیمه دی در زمینه بیمه‌های عمر طرح مستمری پیشامد است که با شعار طرح روزی ۵۰۰ تومان ماهانه ، بعد از ۵ سال ۴ میلیون تومان ماهانه مستمری بگیرید ارائه شد.


مطلب مرتبط: طرح بازنشستگی ۱۰ ساله سامان و ایران


با توجه به شرایط این طرح افراد ۱۸ تا ۷۰ سال می‌توانند این بیمه نامه را تهیه کنند، پرداخت مستمری ماهانه در صورتی انجام می‌شود که فرد بیمه شده به علت حادثه فوت نماید سرمایه فوت به صورت مستمری ماهانه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود. مزیت این بیمه نامه پرداخت حق بیمه‌های اندک است که بیشتر افراد می‌توانند این بیمه نامه را تهیه نمایند.

 • پوشش اصلی این بیمه نامه فوت به علت حادثه می‌باشد، که در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه سرمایه بیمه نامه به صورت مستمری به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود
 • مدت زمان دریافت مستمری می تواند ۵، ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ درصد باشد
 • در این طرح امکان دریافت مستمری به صورت یکجا وجود ندارد
 • ذینفعان می توانند مستمری را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه دریافت نمایند
 • این امکان نیز برای ذینفعان بیمه  نامه فراهم شده که ضریب افزایش ۵ درصدی یا ۱۰ درصدی داشته باشد

جدول بیمه مستمری پیشامد بیمه عمر دی به ترتیب زیر می‌باشد:

جدول طرح روزی ۵۰۰ تومان بیمه دی


 

مزایای بیمه عمر دی

 • هر فرد بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا سن ۷۰ سالگی از مزایا و پوشش های این بیمه  نامه استفاده نماید.
 • فرد بیمه گذار می‌تواند ضریب افزایشی برای حق بیمه سالانه خود داشته باشد و ضریب‌های ۰ %، ۵%، ۱۰%، ۱۵%، ۲۰% را داشته باشد. این ضریب در واقع برای خنثی کردن اثر تورم سالیانه است.
 • سرمایه بیمه نامه عمر دی معاف از مالیات بر درآمد می‌باشد.
 • فرد بیمه شده می‌تواند با پایان سال دوم، برداشت از اندوخته بیمه نامه داشته باشد.
 • فرد بیمه گذار می‌تواند علاوه برحق بیمه سالانه ای که پرداخت می‌کند، مبالغی را به صورت متفرقه و مازاد بر حق بیمه سالانه به اندوخته بیمه نامه خود واریز نماید
 • فرد بیمه شده می‌تواند پوشش های مورد نظر خود را به بیمه نامه خود اضافه کند تا بیمه نامه کاملی را داشته باشد
 • فرد بیمه گذار می‌تواند به انتخاب خود یکی از طرح‌های بیمه نامه عمر دی را انتخاب کرده و در طول مدت بیمه نامه از همه مزایای این بیمه  نامه استفاده نماید
 • بیمه گذار می‌تواند در پایان مدت بیمه نامه، اندوخته بیمه نامه را به صورت یکجا یا به صورت مستمری دریافت نماید. روش‌های دریافت اندوخته بیمه نامه عمر دی در ادامه گفته شده است:

۱- دریافت یکجای اندوخته بیمه عمر دی: هر فرد بیمه گذار در بیمه نامه عمر دی می‌تواند اندوخته بیمه نامه های خود را به همراه سودهای واریزی به اندوخته بیمه عمر را دریافت نماید.
۲- دریافت اندوخته به صورت مستمری مدت دار: بیمه گذار می‌تواند اندوخته بیمه نامه عمر خود را به صورت مستمری ماهانه و تا مدت معین دریافت کند، اگر بیمه گذار قبل از پایان مدت بیمه نامه فوت نماید اندوخته بیمه نامه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.۳- دریافت مستمری مادام العمر: در این روش بیمه گذار می‌تواند با پایان مدت بیمه نامه اندوخته خود را به صورت مستمری مادام العمر دریافت کند ولی با فوت وی پرداخت مستمری به پایان می‌رسد و شرکت بیمه دی تعهدی برای این موضوع نخواهد داشت.

پرداخت اینترنتی اقساط بیمه عمر دی

همه بیمه گذاران بیمه نامه های عمر دی می توانند به صورت آنلاین اقدام به پرداخت حق بیمه سالانه خود نمایند. بیمه گذاران می توانند با مراجعه به سامانه بانک ملت و وارد کرد مشخصات بیمه گذار، شناسه واریز و مبلغ حق بیمه سالانه خود را پرداخت نمایند.


 

خرید بیمه عمر دی

برای خرید بیمه عمر دی می‌توانید فرم بیمه عمر در سامانه بیمه تایم را تکمیل و ارسال نمایید، کارشناسان بیمه عمر بیمه تایم می‌توانند شما را در انتخاب و خرید بهترین عمر راهنمایی کنند، مقایسه جدول بیمه عمر شرکت های مختلف و مقایسه سرمایه گذاری شکل گرفته در شرکت های مختلف در سایت بیمه تایم  به کمک کارشناسان بیمه عمر قابل انجام بوده و شما به کمک کارشناسان بیمه تایم می‌توانید با اطمینان خاطر بیمه عمرتان را انتخاب و خریداری نمایند.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۳.۳ / ۵. تعداد رای ۴

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۲ نظر

 • باسلام و خسته نباشید
  بنده میخواستم برای بیمه عمر ثبت نام کنم اما نمیدونم کدامیک از شرکت های بیمه مناسب شرایط من هست دریافت سود بیشتر بعداز اتمام قرارداد مهمترین ملاک انتخاب هست.
  لطفا در این خصوص راهنمایی کنید.
  باتشکر

  • سلام آقای امینی بزرگوار، برای دریافت مشاوره می تونید فرم درخواست مشاوره رو در سامانه بیمه تایم ثبت کنید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند یا می توانید با شماره ۸۸۲۴۳۸۲۸ تماس گرفته و مشاوره کامل مربوط به مقایسه بیمه عمر شرکت های مختلف را دریافت کنید.