بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان راه حلی برای روزهای سخت

بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان
۴.۸
(۶)

داشتن بیمه درمان تکمیلی برای جبران هزینه‌های درمانی برای همه افراد و مخصوصا از لحاظ اقتصادی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. اصولا بیمه درمان تکمیلی به دلیل ریسک بالایی که برای شرکت‌های بیمه دارد به صورت گروهی ارائه می‌شود اما  در این بین هستند شرکت‌هایی که با طرح‌ ارزشمند بیمه تکمیلی درمان انفرادی سعی کرده‌اند این نیاز مهم را بر طرف کنند. بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان یکی از این بیمه‌ نامه‌ها است که مورد استقبال بیمه گذاران مختلفی قرار گرفته است.

برای همین در این نوشتار بیمه تکمیلی انفرادی سامان را در قالب موارد زیر بررسی خواهیم کرد:

\

 

پوشش‌های کلی بیمه تکمیلی انفرادی سامان

پوشش های بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

تعهدات و پوشش‌های بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان به صورت دسته بندی زیر ارائه می‌شود که سقف تعهدات در هر طبقه از دسته‌بندی بر اساس طرح انتخابی و خریداری شده از طرف بیمه شونده متفاوت است:

 • هزینه‌های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانیف، انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود وDa care
 • اعمال جراحی تخصصی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع شامل گامانایف، قلب، پیوندریه، کبد، کلیه و مغز استخوان با احتساب بند۱ (به استثناء دیسک ستون فقرات)
 • هزینه‌های پاراکلینیکی شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام.آر.آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو و دانسیتومتری
 • هزینه‌های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارمثانه، شنوائی سنجی، بینائی سنجی، هولتر مانیتورینگ قلب و آنژیوگرافی چشم
 • هزینه‌های جراحی های مجاز سرپایی مانند: شکسته بندی، گچ گیری، ختنه، بخیه کرایوتراپی، اکسیزیون، لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزردرمانی
 • جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل: آزمایش‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوارقلب و فیزیوتراپی
 • جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری
 • هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین
 • جبران هزینه های ویزیت و دارو (داروهای مجاز کشور )
 • جبران هزینه های دندان پزشکی ( به جز ایمپلنت، لمینت، ارتودنسی، دندان مصنوعی و جراحی لثه )
 • جبران هزینه های درمان نازایی و ناباروری
 • جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری دو چشم
 • هزینه خرید سمعک

 

طرح‌های بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

شرکت بیمه سامان بیمه درمان تکمیلی انفرادی خود را در ۶ طرح زیر و در قالب تعهدات مختلف ارائه می‌دهد. طرح‌های بیمه تکمیلی انفرادی سامان به ترتیب زیر می‌باشد:

 • طرح نسیم سامان
 • مهر سامان
 •  سروش سامان
 • شمیم سامان
 • وصال سامان
 • عقیق سامان

سقف تعهدات هر طرح در ادامه به صورت جدول ارائه می‌شود که شما می‌توانید میزان تعهدات هر طرح و قیمت سالانه آن طرح را می‌توانید در ان جدول مقایسه کنید. این جدول بر اساس تعهدات خرداد ماه ۱۳۹۸ می‌باشد:

 

 

حق بیمه طرح‌های سامان برای سنین مختلف به چه صورت است؟

برای تهیه بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان، بر اساس ۴ بازه سنی که از سوی بیمه سامان تعریف شده برای هر طرح بیمه‌ای حق بیمه جداگانه باید پرداخت شود. طبقه‌های سنی و طرح های بیمه ای به صورت جدول زیر می‌باشد که شما می‌توانید با بررسی جدول زیر بر اساس سن فرد و طرح انتخابی وی حق بیمه درمان را مشاهده نمایید:

 

حق بیمه طرح‌های بیمه انفرادی سامان

 

توجه: قیمت بیمه درمان تکمیلی سامان بر اساس طرح های مختلف برای سال ۱۳۹۸ و به ریال می‌باشد (به روز شده در خرداد ۹۸).

 

مدارک لازم برای خرید بیمه تکمیلی انفرادی سامان

 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد درﻣﺎن اﻧﻔﺮادی (ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ). بیمه گذار باید ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻠﻪ، ﺧﯿﺮﻫﺎی پرسشنامه ﺟﻮاب دﻫد.
 • ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و حتما بیمه شده باید به تمام بله، ﺧﯿﺮهای پرسشنامه ﺟﻮاب دﻫد.
 • کپی ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 • ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ  ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 • ﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﻪ اول دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 • ﮐﭙﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ
 • ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار اﺻﻠﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ
 • درﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، ارﺳﺎل ﮐﭙﯽ ﭼﮏ ﺑﺪون درج ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﻂ و در وﺟﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 

مدارک لازم برای بررسی پرونده‌های خسارت پاراکلینیکی

 • کپی جواب مبنی بر انجام اقدام پاراکلینیک و کپی دستور پزشک معالج مربوطه
 • اصل قبض رسید (مبلغ پرداختی توسط بیمار) که مهر مرکز درمانی روی آن و قید تاریخ
 • اسناد پاراکلینیکی به هیچ عنوان برگشت داده نمی شود. از ارسال اصل جواب مدارک پاراکلینیک خودداری نمایید.

مدارک مورد نیاز برای بررسی سایر هزینه‌ها

 • هزینه عینک: اصل قبض رسید (مبلغ پرداختی توسط بیمار) که مهر مرکز خرید عینک با درج تاریخ برگه تعیین نمره چشم که باید مهره چشم پزشک و یا اپتومتریست روی آن درج شده باشد.
 • مدارک لازم برای هزینه ویزیت: اصل قبض رسید مبلغ پرداختی توسط بیمار که تاریخ و مهر پزشک معالج روی آن درج شده باشد
 • مدارک لازم برای پرداخت هزینه دارو: اصل نسخه دارو که توسط داروخانه و پزشک معالج مهر شده باشد. در صورت داشتن سابقه بیماری بیمه شده در برخی از بیماری‌های خاص
 • مدارک لازم برای پرداخت هزینه های دندانپزشکی: اصل فاکتور  که مهر دندانپزشک معالج را داشته باشد. البته ارائه گرافی قبل و بعد از انجام کار و یا حین انجام کار را و یا حین انجام کار هم لازم می‌باشد.
 • مدارک لازم برای بیماری‌های خاص: ارائه مستندات لازم در جهت تشخیص بیماری از جمله پاتوبیولوژی، MRI و… به شرکت بیمه و تشکیل پرونده
  ارائه اصل قبض دارو های مربوط به بیماری  و تصویر نسخه پزشک که توسط پزشک معالج و داروخانه مهر شده باشد
 • مدارک لازم برای بررسی اسناد بستری بیمارستان خصوصی: اصل صورتحساب بیمارستان که مهر بیمارستان داشته باشد، اصل لیست ریز داروها که مهر داروخانه بیمارستان داشته باشد، اصل قبض رسید و رونوشت جواب رادیو گرافی، آزمایشگاه، MRI، سی تی اسکن، اکو، تست ورزش، سونوگرافی، ماموگرافی، مانیتورینگ ،آنژیوگرافی و … ،گواهی از پزشک مبنی بر تعداد مشاوره صورت گرفته با مهر، گواهی تعداد جلسات فیزیوتراپی و تاریخ آن‌ها و اقدامات انجام گرفته در هر جلسه، در صورت دریافت هزینه از سوی بیمه گر پایه داشتن کپی برابر اصل چک دریافتی از سوی سازمان، در صورت دریافت هزینه از سوی بیمه گر پایه داشتن کپی برابر اصل اسناد از سوی سازمان
 • انجام درمان درمان طبی: ارائه برگه سیر بیماری گواهی از پزشک مبنی بر تعداد ویزیت صورت گرفته با مهر
 • مدارک لازم در صورت عمل جراحی: ارائه برگه شرح عمل جراحی، اصل گواهی جراحی که مهر پزشک جراح را داشته باشد، اصل گواهی جراحی که مهر پزشک بیهوشی را داشته باشد، اصل گواهی جراحی که مهر پزشک را داشته باشد، اصل ریز دارو ها و وسایل مصرفی اتاق عمل که مهر داروخانه بیمارستان را داشته باشد، ارائه گواهی پزشک مبنی بر تعداد مشاوره صورت گرفته که مهر پزشک را داشته باشد. برای عمل های جراحی سیتوپلاسی ارائه گرافی قبل از عمل جراحی لازم است،  در صورت کورتاژ ارائه سونوگرافی قبل از عمل، ارائه پاتولوژی برای سایر عمل های جراحی
 • مدارک لازم برای بستری در بیمارستان‌های دولتی: اصل صورتحساب بیمارستان که مهر بیمارستان را داشته باشد، اصل ریز کلیه مابه التفاوت ها که مهر بیمارستان رو داشته باشد، در صورت بستری شدن نوزاد به علت بیماری در زمان تولد ارائه نامه بیمه گذار جهت تایید پوشش لازم می‌باشد.

 

مدت زمان و مراحل پرداخت خسارت بیمه درمان انفرادی سامان

خسارت بیمه درمان تکمیلی سامان

زمانبندی پرداخت خسارت بعد از تشکیل پرونده در بیمه سامان در صورت کامل بودن مدارک در خسارت‌های بیمه درمان تکمیلی سامان برای هزینه‌های پاراکلینیکی حداکثر ۷ روزاداری وهزینه‌های بیمارستانی حداکثر ۱۴ روز اداری می‌باشد.

همچنین مراحل دریافت خسارت به صورت زیر می‌باشد:

 • اعلام کتبی خسارت از طرف ‌بیمه‌گذار در فرم مربوطه
 • ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط ‌بیمه‌گر
 • جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن
 • بررسی و ارزش گذاری هزینه نقص عضو توسط پزشک معتمد
 • رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات ‌بیمه‌گر
 • محاسبه خسارت
 • صدور حواله خسارت

 

چند نکته مهم در خرید بیمه تکمیلی سامان

 1. بیمه گذارانی که بیمه عمر و تشکیل سرمایه دارند می توانند ۱۰درصد تخفیف در حق بیمه اصلی داشته باشند. البته برای استفاده از این تخفیف داشتن بیمه گر اول شامل تامین اجتماعی و ایرانیان و … لازم می باشد.
 2. اگر حق بیمه به صورت قسطیپرداخت شود ۱۰ درصد اضافه به حق بیمه اصلی ارائه می شود.
 3. حداکثر تخفیفات قابل ارائه  تا ۱۰ درصد می باشد
 4. اگر بیمه شده‌ها بیمه گر اول نداشته باشند  ۱۸ درصد به حق بیمه ها اضافه می‌شود.
 5. در برخی از موارد نیاز به  انجام آزمایشات پزشکی از سوی شرکت بیمه سامان  برای صدور بیمه درمان تکمیلی  الزامی می‌باشد.
 6. دوره اﻧﺘﻈﺎر برای زاﯾﻤﺎن ۹ ﻣﺎه  و برای ﺑﯿﻤﺎری‌ﻫﺎی ﺧﺎص ۳ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 7. دوره اﻧﺘﻈﺎر زاﯾﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری‌ﻫﺎ ﻓﻘﻂ درﺻﻮرﺗﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن درﻣﺎن اﻧﻔﺮادی داﺷﺘﻪ و ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم (در ﮐﻤﺘﺮ از ۱ ﻣﺎه ) ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن اﻧﻔﺮادی ﺟﺪﯾﺪ  را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 8. ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ برای همه هزینه ها ۱۰ درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 9. اگر می‌خواهید حق بیمه را به صورت اقساطی پرداخت کنید، ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط به این صورت می باشد که از ﮐﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ  ۳۰% ﻧﻘﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ ۶ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ( ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ۳ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد منظور می‌شود)

 

آدرس مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه سامان

برای دریافت فایل کامل آدرس مراکز درمانی کلیک نمایید

 

مشاوره و خرید آنلاین بیمه درمان تکمیلی سامان

برای خرید بیمه درمان تکمیلی سامان می توانید فرم بیمه درمان را تکمیل کرده و شرکت بیمه سامان را انتخاب کنید، کارشناسان بخش درمان بیمه تایم در اسرع وقت با شما تماس گرفته و شرایط و پوشش‌های مورد درخواست شما را ارائه می‌نماید.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۴.۸ / ۵. تعداد رای ۶

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۲۰ نظر

 • سلام وقتتون بخیر ببخشید من میخواستم چشمامو عمل کنم ضعیف هست عمل prk.شماره چشمم ۲.۵ و ۲.۷۵ هست و میخواستم بدونم بیمه انفرادی سامان اگر بشم هزینه عمل رو پرداخت میکنه یا نه؟ و اگر پرداخت میکنه تا چ‌مقداری از اونو پرداخت میکنه؟و دوره انتظار ۳ ماه هست برای این عمل؟

  • سلام سارای عزیز. بله برای استفاده از پوشش جراحی ۳ ماه دوره انتظار وجود دارد و با پایان مدت انتظار می توانید از این پوشش استفاده کنید. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که بیماری های قبلی تحت پوشش بیمه تکمیلی نمی باشد.

 • سلام من دیابت دارم واز انسولین استفاده میکنم ومیخواهم بیمه تکمیلی بشم
  خواستم بدونم امکانش هست
  دیابت هم کنترل شده است
  میشه سریع جوابم وبدید

  • اقای کشاورز باید فرم بیمه درمان تکمیلی را به شرکت بیمه ارائه کنید پرونده شما توسط پزشک شرکت بیمه بررسی شده و نتیجه اعلام می شود

 • سلام آیا یک خانم متاهل بصورت انفرادی و بدون داشتن بیمه پایه میتونه برای ثبت نام بیمه تکمیلی انفرادی اقدام کنه و حق بیمه اش رو هم قسطی بده؟

  • سلام ، بله هر فرد سالم می تواند حتی بدون داشتن بیمه نامه پایه می تواند بمیه نامه تکمیلی تهیه کرده و به صورت اقساط هم حق بیمه اش را پرداخت نماید.

 • سلام من بیمه خدمات درمان هستم بیماری خاصی هم ندارم،،ایا میتونم خودم وخانمم رو بیمه تکمیلی کنم ،،،حدودا مبلغ بیمه تکمیلی ماهیانه یا سالیانه چقدر هست تشکر میکنم اگه زود جوابمو بدین

  • جناب خسروی بله می تونید در صورت سلامت بیمه نامه تکمیلی داشته باشید و برای اطلاعات بیشتر می تونید با شماره ۸۸۲۴۳۸۲۸ تماس بگیرید.

  • سلام اقا محمد متاسفانه برای استفاده از پوشش زایمان دوره انتظار حداقل ۹ ماهه وجود دارد.

 • سلام ایا بیمه تکمیلی هزینه عمل بای پس درمانی برای کسی با بی ام ای ۴۵ و چاقی مفرط را پرداخت میکند؟؟؟
  (بی ام ای بالا زیبایی نیست و درمانی است )
  ممنون

 • من شرایط بیمه تکمیلی انفرادی سامان و sos رو مطالعه کردم، سقف تعهدات sos بیشتره، اما سامان یه پوشش حادثه داره که به نظرم وسوسه کننده است.
  اما سوالم اینه من ۳۲ ساله و در سلامت کامل هستم، اگه بیمه sos بخرم فقط تا ۶۰ سالگی پوشش میده؟
  یعنی من هفتاد ساله بشم دیگه این بیمه به دردم نمی خوره؟!

  • مهسای عزیز بیمه SOS به بیمه گذاران خودش که تمدیدی خودش هستن می تونن از این بیمه نامه استفاده کنن.

 • سلام آیا این بیمه عمل جراحی سنگین قلب باز پوشش میدهد چند سال باید از سابقه این بیمه بگذرد تا پوشش دهد این چنین عملی فقط بیمارستانهای دولتی باشه پوشش میدهد بیمارستانهای شخصی بری این عمل اونجا انجام بدن پوشش میدهد؟

  • جناب محمد زاده اگر زمان بیمه شدن شما در سلامت کامل بودید و مشکل و سابقه بیماری نداشتید می تونید از بیمه تکمیلی تون استفاده کنید. حتی برای بیمارستان های خصوصی. اما اگر سابقه بیماری داشتید بیمه تکمیلی خسارتی به شما پرداخت نمی کنه .

  • متاسفانه خیر، اگر سابقه بیماری داشته باشید نمی تونید از پوشش های این بیمه نامه استفاده نمایید.

 • سلام
  من میخواستم برای خانومم بیمه تکمیلی رد کنم برای زایمان خواستم بدونم اگه زیر ۹ ماه دوره انتظار باشه باز هم میتونم بیمش کنم؟

  • جناب شاهین، برای زایمان در همه شرکت های بیمه دوره انتظار وجود دارد و این بازه دوره انتظار معمولا ۹ ماهه یا ۱۲ ماهه می باشد.