بیمه مسئولیت ساختمانی ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۷:۵۳:۴۱

بیمه مسئولیت ساختمانی یا بیمه ساختمان چیست؟

برای کارکنان و کارگران در هر پروژه‌ایی چه ساختمانی و چه عمرانی و حتی در کمترین ریسک کارمندان در یک شرکت اداری ممکن است خطراتی ناشی از کار موجب خسارات جانی و بدنی گردد. حال اگر کار را در یک پروژه ساختمانی در نظر بگیریم این حوادث بیشتر و اجتناب ناپذیرتر خواهد بود. در اینجا است که بیمه مسئولیت ساختمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد. بیمه مسئولیت ساختمانی یکی از انواع بیمه مسئولیت مدنی است.

بنابراین برای کارفرمای چنین پروژه‌هایی حوادث کارکنان بیشتر خواهد بود از طرفی قوانین کار و مجازات کشور ما مسئولیت‌های سنگینی را در زمان اینگونه حوادث متوجه کارفرما می‌نماید. از سوی دیگر اگر ثابت شود که حوادث و خسارات ناشی از کار بوده است سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت خسارات از کارفرما اقدام خواهد نمود بنابراین سازمان تامین اجتماعی نیز جهت مطالبات خود پیگیر خواهد بود.

نکته: زلزله در بیمه مسئولیت ساختمانی تحت پوشش نمی‌باشد و برای این مهم باید بیمه آتش سوزی با پوشش زلزله تهیه نمایید.

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی اهمیت بیمه مسئولیت ساختمانی را بیشتر نشان می‌دهد. این ماده قانونی از موارد قوانین سازمان تامین اجتماعی می‌باشد که لازم است تمامی کارفرمایان از آن آگاه باشند. در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت عنوان می‌گردد که:

در زمان وقوع حادثه و در پی آن خسارات آن حادثه اگر ناشی از عدم رعایت موارد و مقررات فنی در حین کار و یا بروز بیماری ناشی از عدم رعایت بهداشت از سوی کارفرما و متصدیان وی باشد. سازمان تامین اجتماعی تمامی هزینه‌ها و غرامات را پرداخت نموده و سپس طبق ماده ۵۰ این قانون جهت دریافت آن از کارفرما پیگیر خواهد بود.

بهتر است بدانیم که: با توجه به طولانی بودن نام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی، این بیمه نامه با نام های، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران، بیمه مسئولیت ساختمانی، بیمه ساختمانی و بیمه حوادث ساختمانی به کارگرفته می‌شود.

چرا بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی اهمیت دارد؟

بیمه مسئولیت مدنی یکی از انواع بیمه مسئولیت می‌باشد. در بیمه مسئولیت مدنی، کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی متراژی که جواز ساخت برای آن گرفته شده است بسیار حائز اهمیت است بنابراین واضح است که این بیمه نامه به محل و مکان مورد نظر در جواز داده می‌شود. با توجه به اینکه رابطه استخدامی رافع مسئولیت کارفرما نمی‌باشد، بنابراین کارکنان اعم از قراردادی، استخدامی، روزمزد در زمان وقوع حوادث حین کار در مسئولیت کارفرما دخیل خواهند بود. از طرفی با توجه به ماهیت کار، ارائه لیست اسامی کارگران این پروژه‌‌ها برای بیمه مسئولیت ساختمانی کاری سخت و عملا غیر ممکن است، بنابراین بیمه مسئولیت ساختمانی (بیمه مسئولیت کارفرما) بدون ذکر نام و با توجه به متراژ جواز ساخت برای محل مورد بیمه عنوان شده در جواز ارائه می‌گردد. پوشش بیمه‌ای منحصر به حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد. بطور کلی در این بیمه نامه خسارات جانی و صدمات بدنی ناشی از کار را تا سقف دیه پوشش می‌دهد. اما ما در اینجا بطور کامل به خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی یا همان بیمه ساختمان سازی ( کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما ) خواهیم پرداخت.

یکی از مهمترین نکات در این بیمه نامه آنست که با توجه به اینکه ارایه لیست اسامی کارگران در این بیمه نامه برای کارفرما سخت است، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی به صورت بی نام و معمولا وابسته به متراژ ساختمان صادر می‌گردد.

بیمه مسئولیت ساختمانی با نام یا بی نام؟

با توجه به اینکه بیمه مسئولیت ساختمانی به آدرس محل ساخت صادر می‌گردد بنابراین می‌تواند هم به صورت بیمه مسئولیت با نام (ارائه لیست اسامی کارگران در این صورت الزامی می‌باشد) و هم به صورت بیمه مسئولیت بی نام صادر شود.

اصطلاحات مهم در بیمه مسئولیت ساختمانی

در اینجا به اصطلاحات مورد کاربرد در بیمه ساختمان می‌پردازیم:

 • خسارات بدنی: هرگونه آسیب و خسارات وارده به کارگران و کارکنان از پروژه که منجر به جرح، نقص عضو و فوت گردد.
 • نقص عضو: آسیب وارده به کارکنان که منتهی به فوت نشده ولی دیه و دیه ارش برای آن لحاظ می‌شود.
 • دیه: خسارات بدنی و جانی که در دین مبین اسلام مقصر موظف به پرداخت آن است و ابتدای هر سال شمسی میزان آن مشخص و اعلام می‌گردد.
 • اشخاص ثالث: کلیه اشخاصی که به هیچ نوع ارتباطی با کار موضوع بیمه ندارد.
 • اماکن وابسته: در اجرای یک پروژه ساختمانی اجزا و اماکن وابسته به اجرای پروژه مانند: رستوران، اقامتگاه کارگران و …
 • قاعده نسبی حق بیمه: در صورت ارائه سهوی اطلاعات غلط از جمله تعداد کارکنان در زمان وقوع حادثه و پرداخت خسارت، خسارت نسبت به تعیین ریسک واقعی متناسب به حق بیمه‌ایی که باید پرداخت می‌شده به حق بیمه حاضر پرداخت می‌گردد.
 • محدوده مورد بیمه: محل مورد بیمه و کلیه اماکنی که با توجه به نوع کار جزیی از کارگاه در محوطه مورد بیمه محسوب می‌گردد.
 • پیمانکاران فرعی: عواملی در اجرای و پیشبرد پروژه که به جز کارفرما و پیمانکاران اصلی هستند و اجرای بخش یا بخش هایی از پروژه را در دست دارند.

نکته: بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی یک بیمه نامه طراحی شده برای پیمانکاران است که بطور کامل در این بیمه ریسک‌های پیمانکاران پوشش خواهد داشت.

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی

در بیمه مسئولیت ساختمانی، کارفرما در قبال کارکنان ( بیمه حوادث ساختمانی) در صورتیکه مسئولیت کارفرما محرز گردد، خسارات ذیل قابلیت پوشش دارند. بطور معمول فرم های پیشنهاد بیمه مسئولیت ساختمانی به ترتیبی که یاد می‌شود پر می‌گردد:

 • جبران هزینه های پزشکی جراحات: تا سقف مبلغی که در این بند در زمان خرید بیمه مسئولیت ساختمانی قید می‌گردد البته به میزان خسارت وارده‌،خسارت مورد دریافت است.
 • غرامت فوت در ماه‌های عادی و حرام: میزان دیه در ابتدای هر سال شمسی اعلام می‌گردد و این بیمه نامه می‌تواند با توجه به دیه اعلام شده در ماه‌های حرام و عادی خسارت تعیین گردد.
  نکته: با تغییر سال شمسی و تغییر میزان دیه دقت شود که در این بیمه نامه دیه باید تغییر کند و طی یک الحاقیه دیه بیمه مسئولیت ساختمانی به سقف دیه همان سال تغییر نماید‌. بنابراین هزینه بیمه حوادث ساختمانی برای این الحاقیه افزایش دیات به میزان دیه اعلام شده و زمان باقی مانده از بیمه نامه تعیین می‌گردد.
 • دیه ارش: توضیحی که در دیه ارش می‌توان داد که میزان این دیه را معمولا پزشکی قانونی تعیین می‌نماید و برای عضو آسیب دیده‌ایی هست که احتمالا امکان عملکرد قبل از آن سلب شده است‌.

کلوزها و پوشش‌های بیمه مسئولیت ساختمانی در قبال کارگران :

کلیه کلوز‌ها و پوشش‌های بیمه ساختمان که نام برده می‌شود، فقط در صورت درخواست و پرداخت حق بیمه اضافی در بیمه حوادث ساختمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

 • بیمه مسئولیت بیمه گذار برای ماموریت‌های خارج از کارگاه: یکی از شروط داشتن این پوشش برای کارکنانی در پروژه که به خارج از پروژه در تردد هستند ارائه نام آن‌ها به شرکت بیمه می‌باشد پس این کلوز تنها با نام قابل ارائه می‌باشد. معمولا مامورین خرید پروژه‌ها با این پوشش به یک شرایط کامل می‌رسند .
 • بیمه مسئولیت بیمه گذار برای حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه: به سبب این کلوز اگر در محیط کارگاه از وسایل نقلیه موتوری آسیبی به کارکنان وارد آمد خسارت قابل جبران است .
 • بیمه مسئولیت بیمه گذار برای وسایل نقلیه موتوری زمینی خارج از کارگاه و در حین ایاب و ذهاب  کارکنان به کارگاه: اگر خسارت از وسایل نقلیه خارج از محیط کارگاه باشد با این کلوز جبران می‌شود.
 • بیمه حادثه شخص بیمه گذار یا صاحبکار: بیمه‌گذار یا صاحبکار در این بیمه نامه با این کلوز پوشش خواهد داشت و سقف آن دیه در ماه‌های عادی می‌باشد.
 • بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی‌، مهندسین ناظر و مشاور: در این کلوز مسئولیت پیمانکار فرعی و … پوشش خواهد داشت و بدین ترتیب خسارات ناشی از آنها قابل پرداخت می‌گردد.
 • بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان در اماکن وابسته به محیط کار‌: این پوشش در شرایطی که کارگاه دارای اماکنی مانند رستوران و اقامتگاه و … اهمیت دارد.
 • بیمه افزایش دیات برای سال‌های آتی: میزان دیه در بیمه نامه وابسته به سقف دیه در ماه‌های عادی و حرام برای همان سال است حال اگر در زمان وقوع خسارت تا تعیین میزان دیه به رای دادگاه برای سال خارج از سال بیمه نامه باشد و دیه پرداختی به آن سال محاسبه گردد پوشش کارفرما کامل نیست برای جبران این مشکل این کلوز طراحی شده است.
 • بیمه مسئولیت بیمه گذار برای حوادث غیرمرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده در محیط کار: اگر در محل کار برای کارکنان حوادثی خارج از موضوع شغلی آنان پیش بیاید تنها با این کلوز خسارت قابل پرداخت است.
 • بیمه پرداخت خسارت بدون رای دادگاه: در زمان خسارت در بیمه مسئولیت خساراتی پرداخت می‌گردد که دادگاه کارفرما را مقصر اعلام نماید با این کلوز این مشکل برطرف می‌گردد.
 • بیمه پرداخت هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه: با توجه به تعرفه‌های اعلام شده در سازمان نظام پزشکی و شرکت های بیمه خسارت پرداخت می‌گردد اما ممکن است میزان خسارت بیشتر باشد این پوشش برای این مقصود است.
 • بیمه مسئولیت متقابل کارکنان بیمه گذار در قبال یکدیگر: اگر کارکنان بیمه گذار به یکدیگر در حین انجام پروژه و حین کار آسیب وارد نمایند با این کلوز خسارت قابل پرداخت است.
 • بیمه مسئولیت بیمه گذار در رابطه با خسارت های بدنی در قبال اشخاص ثالث: افراد ثالث در پروژه تحت پوشش نمی‌باشند با در اختیار گرفتن این کلوز خسارت وارده به اشخاص ثالث پوشش دارد. در نظر داشته باشید که سقف خسارت حداکثر به میزان دو نفر می‌باشد.
 • پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی ( موضوع تبصره یک ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی ): در زمان وقوع حادثه از کار کارفرما برای هر یک از کارکنان چه این شخص تحت بیمه تامین اجتماعی بیمه باشد و چه نباشد، سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت مطالبات خود بابت خسارات و هزینه‌های پزشکی و …. به کارفرما مراجعه می‌نماید این پوشش در این شرایط کمک می‌نماید و سقف سرمایه مورد درخواست باید تعیین گردد‌، معمولا مبنای سرمایه برای گرفتن این پوشش یک ماه حقوق پایه در ۱۲ ماه سال و حداکثر برای ۱۰ سال است. بر این پایه حق بیمه تعیین می‌گردد.

هزینه بیمه مسئولیت ساختمانی 

در نظر داشته باشید که قیمت هزینه مسئولیت ساختمانی به میزان دیه مورد درخواست و هزینه‌های پزشکی و پوشش های انتخابی و همچنین متراژ جواز ساخت و مرحله پیشرفت پروژه در ارتباط مستقیم است.

برای داشتن اطلاعات دقیق از میزان هزینه بیمه ساختمان از طریق فرم قرار گرفته شده در بالای این مطلب از مشاوره کارشناسان ما بهره‌مند شوید.

تفاوت بیمه مسئولیت ساختمان با بیمه حوادث ساختمانی

بطور کلی در بین مردم بیمه مسئولیت ساختمانی با نام بیمه حوادث ساختمانی یکسان نام برده می‌شود. اما بهتر است بدانیم که یک بیمه نامه حوادث انفرادی نیز وجود دارد که بصورت فردی انجام می‌شود اما اگر کارفرما بخواهد مسئولیت خود را قبال کارکنان پوشش دهد حتما باید پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی را داشته باشد تا از خدمات و کلوزهای کامل آن بهره برد.

نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی

برای تعیین قیمت بیمه ساختمان که همان حق بیمه ساختمان است باید فاکتورهایی مانند: میزان دیه، تعداد کارکنان، متراژ پروژه، میزان پیشرفت پروژه، سقف حداکثر دیه و کلوزها باید تعیین گردد. سپس با توجه به این عوامل حق بیمه تعیین می‌گردد.


مقاله مرتبط: عوامل موثر بر قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی


خرید بیمه مسئولیت ساختمانی

برای خرید بیمه مسئولیت ساختمانی برای بیمه ساختمان در حال ساخت همواره با توجه به نوع پیچیدگی بیمه مسئولیت و تعدد کلوزها بهتر است که علاوه بر سایت بیمه تایم از مشاوران امین تیم متخصص ما سود ببرید. ما در تیم بیمه تایم همواره با متخصصان حرفه‌ایی خود در بیمه مسئولیت ساختمان بر آن هستیم که از لحظه تعیین ریسک، استعلام قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی، حق بیمه ( بهترین نرخ و قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی ) تا زمان خسارت در کنار بیمه گذار باشیم. احتمال اینکه حق بیمه در شرکت‌های مختلف مانند بیمه مسئولیت پارسیان و … متفاوت باشد بسیار زیاد است. شما هر لحظه می‌توانید از مشاوره تیم بیمه تایم استفاده نمایید تا بهترین پوشش‌ها را داشته باشید.

با تکمیل فرم بیمه مسئولیت ساختمانی (که در ابتدای مطلب قرار گرفته شده است) از مشاوره کارشناسان بیمه تایم بهره‌مند شوید

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ساختمانی(بیمه مسئولیت ساختمانی) و بیمه تضمین کیفیت (بیمه عیوب اساسی و پنهان) دو بیمه نامه اجباری برای ساختمان سازی می‌باشد، در کنار این‌ها بیمه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، بیمه ماشین آلات و … توصیه می‌شود.

محاسبه بیمه مسئولیت ساختمانی براساس متراژ، تعدادکارگر ثابت و متغیر، مرحله ساخت پروژه، نوع اسکلت، تعهدات دیه، کلوزهای مورد درخواست در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی بستگی دارد.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی(این بیمه نامه اجباریست)، بیمه  تضمین کیفی ت(یا بیمه عیوب و اساسی و پنهان که این بیمه نامه اجباریست)، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث(بیمه ثالث ساختمانی)، بیمه تمام خطر پیمانکاران (در صورت بزرگ بودن پروژه)، بیمه ماشین آلات ساختمانی، بیمه مهندسین ناظر، بیمه مسئولیت پیمانکاران.

با توجه به شرایط و نوع فعالیت در اجرای یک پروژه ساختمانی همواره کارگران پروژه در معرض خطرات وابسته به کار می‌باشند، که در صورت تعیین قصور کارفرما، مسئول جبران خسارت می‌باشد بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ساختمانی برای جبران این خسارات می‌باشد.

پوشش‌های بیمه مسئولیت ساختمانی متعدد می‌باشد و از مهمترین پوشش‌ها می توان به پرداخت خسارت بدون رای دادگاه و بدون اعمال تعرفه اشاره نمود.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران بطور معمول ۳۶۵ روز (یکساله) ارائه می‌گردد.

قیمت بیمه مسئولیت به مواردی مانند متراژ، مدت، تعداد کارگران، مرحله پروژه و… بستگی دارد.

معمولا یکساله می‌باشد و با توجه به اینکه اگر پرداخت خسارت با رای دادگاه باشد بهتر است پوشش دیات در سالهای آتی خریداری شود.

در این بیمه نامه مسئولیت کارفرما را در قبال خساراتی که از انجام پروژه به کارگران وارد می‌شود را پوشش می دهد.

پوشش خسارت بدون رای دادگاه، بدون اعمال تعرفه، پوشش شخص بیمه گذار، اعمال متقابل کارکنان، اشخاص ثالث، ماموریت های خارج از کارگاه، اماکن وابسته به محیط کار، مطالبات تامین اجتماعی، وسایط نقلیه موتوری در محیط کارگاه و …

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ساختمانی را با نام‌های بیمه مسئولیت ساختمانی و بیمه ساختمانی نیز نام می‌برند.

بهتر است ابتدا از نظر یک کارشناس برای ارزیابی ریسک پروژه خود سود ببرید و سپس با نظر کارشناس متخصص از قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی مطلع گردید.

خسارات جانی و بدنی از پرتکرارترین ریسک‌ها در اجرای یک پروژه ساختمانی است و مبلغ دیه سنگین است، این بیمه نامه پوشش مناسبی برای کارفرما می‌باشد.

کارشناسان متخصص بیمه تایم بعد از ارزیابی ریسک، با پیشنهاد شرکت‌هایی که از نظر خسارت دهی و خدمات بهینه هستند را با توجه به نرخ و شرایط مناسب پیشنهاد می‌دهند.

در زمان خسارت جانی یا بدنی منجر به از کارافتادگی به کارگر سازمان تامین اجتماعی چه کارگر بیمه تامین اجتماعی بوده است و یا نه! به دنبال مطالبات خود طبق ماده۶۶ قانون به سراغ کارفرما خواهد آمد.

به غیر از اینکه این بیمه نامه از طرف قانون اجباری است در نظر داشته باشید که این بیمه نامه با توجه به پرریسک بودن خسارت، بسیار لازم است.

شرکت‌های بیمه برای بالا بردن تمایل به خرید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ساختمانی تخفیفاتی را در نظر می‌گیرند کارشناسان بیمه تایم شما را از این تخفیفات مطلع می‌نمایند.

بیمه مسئولیت ساختمانی بیمه ایران از ارزان‌ترین‌ها نمی‌باشد ولی تمایل به بیمه ایران در بین مردم با توجه به قدمت این شرکت همواره وجود دارد.

برای دریافت کد تامین اجتماعی برای کارگاه‌های ساختمانی نیازمند به دریافت ردیف پیمان می‌باشند در حقیقت با ردیف پیمان می توان کارگران را تحت بیمه تامین اجتماعی نمود.

در بیمه حوادث کارگران ساختمانی می‌توان با توجه به ریسکهای پروژه و تعداد کارگران مشغول در پروژه از تعدد دیات استفاده نمود.در این حالت اگر خسارت بیش از یک دیه باشد پوشش دارد.

در این بیمه نامه کلوزی (پوششی) موجود است که بدین وسیله مسئولیت پیمانکاران پروژه را می‌توان بیمه نمود اما بهینه است بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران را بصورت یک بیمه مجزا تهیه نمود.

همان بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی می‌باشد.

فرم پیشنهاد کارفرمای بیمه ایران را هم از سایت بیمه تایم و هم از طریق تماس با کارشناسان ما می‌توانید دریافت نمایید. فرم پیشنهاد کارفرمای بیمه ایران

بیمه مسئولیت ساختمانی با توجه به اینکه به آدرس پروژه ساختمانی صادر می‌گردد می‌توان بیمه نامه بی نام تهیه نمود.

هزینه بیمه مسئولیت ساختمانی به فاکتورهایی مانند: متراژ، طبقات، مرحله ساخت، تعداد کارکنان، نوع اسکلت و پوشش ها و کلوزهای مورد درخواست و … بستگی مستقیم دارد.

موارد مورد درخواست در بیمه مسئولیت ساختمانی جهت اعلام نرخ و شرایط در بیشتر شرکت‌ها یکی است اما برای داشتن فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت آسیا می‌توانید از سایت بیمه تایم کمک بگیرید. فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت آسیا

با توجه به اینکه بیمه مسئولیت ساختمانی به آدرس محل ساخت صادر می‌گردد بنابراین می‌تواند هم به صورت بیمه مسئولیت با نام (ارائه لیست اسامی در این صورت الزامی می‌باشد) و هم به صورت بیمه مسئولیت بی نام صادر شود.

بیمه مسئولیت بیمه ایران یکی از پیشنهادهای مورد استقبال در بیمه مسئولیت است. فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت بیمه ایران

متراژ پروژه، نوع اسکلت، مرحله ساخت، پوشش و کلوزهای مورد درخواست، کپی جواز ساخت، فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت تکمیل شده

بیشتر شرکت های بیمه بیمه مسئولیت کارفرما را ارائه می‌نمایند اما بهتر است که دست به انتخاب بهترین شرکت از نظر پوشش‌ها و قیمت و خسارت دهی بزنیم کارشناسان ما در بیمه تایم برای انتخاب این مهم کمک خواهند نمود.

به طبع علاوه بر نرخ و شرایط مناسب باید پوشش‌های کامل را با بهترین نوع خسارت دهی شرکت مورد نظر داشته باشد.

کارفرمای پروژه در حال ساخت، پیمانکار پروژه و هر شخص دیگری که در زمان وقوع خسارت در خسارت دخیل است و با پروژه نسبت دارد.

خسارت هزینه پزشکی متناسب با هزینه انجام شده تا سقف بیمه نامه، اگر دچار از کارافتادگی و نقص عضو شده است خسارت مربوط به دیه و از کارافتادگی نیز پرداخت می‌گردد.

بیمه کارآفرین، بیمه ایران، بیمه پاسارگاد، بیمه آسیا، بیمه البرز و بیمه سامان از جمله شرکت های مقبول در این حوزه هستند.

هر شرکتی که از نظر قیمت و پوشش و خسارت بهترین رفتار را داشته باشد که می‌توان در بین شرکت‌های بیمه به بیمه کارآفرین در این میان اشاره نمود.

پوشش‌های دیه و نقص عضو و هزینه پزشکی برای کارکنان و اشخاص ثالث و پوشش درخواست تامین اجتماعی

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ساختمانی(بیمه مسئولیت ساختمانی) و بیمه تضمین کیفیت(بیمه عیوب اساسی و پنهان) دو بیمه نامه اجباری برای ساختمان سازی می‌باشد. در کنار این‌ها بیمه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، بیمه ماشین آلات و … توصیه می‌شود.

بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی یا بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خدماتی، بازرگانی، صنعتی، لازم است.

در صورت خسارت مربوط به این بیمه نامه و تعهداتش باشد کافیست به شرکت بیمه اطلاع داده و در جهت تکمیل پرونده کمک کنید.

در بیمه مسئولیت فقط خسارت در صورتی قابل پرداخت است که خسارت در حین کار و مسئولیت کارفرما در آن محرز گردد اما بیمه حوادث در تمام ساعات شبانه روز ناشی از هر حادثه و در کل ایران پوشش محفوظ است.

نرخ بیمه نامه از تعدد خسارات آن بیمه بر تعداد خسارات پیش آمده محاسبه می‌گردد و از قانون اعداد بزرگ پیروی می‌نماید.

هزینه و قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی به متراژ جواز ساخت بستگی دارد در پروژه های بزرگ که متراژ پروژه بالاست هزینه بیمه مسئولیت ساختمانی بالا می رود و شاید پیمانکاران در قسمتی از پروژه مشغول به کار باشند یک نظر کارشناسی از سوی کارشناسان بیمه تایم این است که برای هر قسمت و پیمانکاران آن قسمت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی تهیه شود برای آگاهای بیشتر از چند و چون نظرکارشناس ما کافیست از مشاوره تیم بیمه تایم سود برید.

بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی علاوه بر پوشش های جانی و هزینه پزشکی که ناشی از حوادث مربوط به کار پروژه به افراد ثالث وارد می گردد تا سقف مشخص شده در بیمه نامه خسارات مالی را نیز در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهد.

به این دلیل که در بیمه ثالث ساختمانی خسارت مالی نیز تحت پوشش است بنابراین چه برای هزینه های جانی و چه مالی نیاز به بازدید از پروژه، عمق گودبرداری، همسایه های همجوار و نوع سازه آن ها، موقعیت پروژه نسبت به خیابان و تردد جهت ریسک های پروژه می باشد.

برای این منظور در نظر داشته باشید هر شرکتی که بهترین پوشش‌ها را در مالی و جانی بدهد، ریسک را درست ارزیابی بکند و قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی مناسبی بدهد و در زمان خسارت ، پرداخت خوبی داشته باشد مانند بیمه مسئولیت ساختمانی ایران ، بیمه مسئولیت ساختمانی البرز و بیمه مسئولیت ساختمانی کارآفرین و بیمه مسئولیت ساختمانی سامان و…. را می توان مثال زد.

سقف خاصی ندارد و بسته به موقعیت پروژه و همسایه های همجوار و تمایل ریسک پذیری شرکت بیمه و درخواست بیمه گذار و پذیرش بیمه گر می باشد.

برای دریافت فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه ایران کافیست از قسمت دانلودهای فرم سایت بیمه تایم استفاده نمایید.

در فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت بیمه ایران سوالاتی در خصوص متراژ، مرحله ساخت، سازه و تعهدات مورد درخواست هزینه پزشکی و دیه و پوشش های مورد درخواست که هم در تعیین ریسک کمک کننده هستند و هم برای اعلام نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی ایران لازم است.

بیمه البرز یکی از شرکت های قدیمی با بیمه گذاران زیاد و البته خوشنام در صنعت بیمه می باشد در انتخاب نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی البرز معمولا تعهدات و خدمات بیمه البرز مد نظر است و این شرکت ارزان فروشی نمی نماید بلکه همراهی بیمه گذار اولویت مهمتری است.

بیمه مسئولیت ساختمانی ایران، بیمه مسئولیت ساختمانی بیمه البرز، بیمه مسئولیت ساختمانی سامان و بیمه کارآفرین و …

اگر منظور بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی است با تکمیل اطلاعات فرم پیشنهاد می توان نسبت به خرید بیمه تخریب ساختمان اقدام نمود اما اگر منظور بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث است ابتدا با تکمیل فرم پیشنهاد شرکت بیمه نسبت به بازدید از محل پروژه اقدام نموده و در صورت تمایل اقدام به بیمه نمودن موضوع بیمه می نماید.

در بیمه ماشین آلات کلیه ماشین آلات ساختمانی مربوط به کار پروژه در محل پروژه بیمه می شود و نیاز به شماره سریال و اطلاعات ماشین آلات می باشد.

در بیمه تمام خطر پیمانکاران موارد بیمه ماشین آلات و تجهیزات پروژه و بیمه ثالث ساختمانی و مبلغ پیمان پوشش دارد ولی در بیمه ثالث ساختمانی موارد یاد شده پوشش ندارد و به نوعی این بیمه در دل بیمه تمام خطر پیمانکاران نهفته است.

بیمه مسئولیت ساختمانی ایران، بیمه مسئولیت ساختمانی بیمه البرز، بیمه مسئولیت ساختمانی سامان و بیمه کارآفرین و …

بستگی به زمان رای دادگاه و شرایط پرونده خسارت دارد.

شرکت‌های بیمه
 • بیمه ایران
 • بیمه پاسارگاد
 • بیمه پارسیان
 • بیمه ملت
 • بیمه ما
 • بیمه دانا
 • بیمه معلم
 • بیمه البرز
 • بیمه نوین
 • بیمه کارآفرین
 • بیمه سامان
 • بیمه آسیا
 • بیمه سینا
 • بیمه رازی
 • بیمه آرمان